Τα Παιδιά του Οδυσσέα


ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΝ 15

Christoffer Wilhelm Eckersberg – Ulysses’ revenge on Penelope’s suitors

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, μαχόμενος εν μακρόθεν και ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ, ερχόμενος σε Βοήθεια ,άρκεσις,  του λαού

Ο Οδυσσεύς, ο βασιλιάς της Ιθάκης, υιός του Λαέρτου και της Αντίκλειας, κόρης του Αυτόλυκου, σύζυγος της Πηνελόπης και πατέρας εξ αυτής του Τηλέμαχου και του Αρκεσίλαου.

Στα Ομηρικά Έπη χαρακτηρίζεται ως ανδρείος, σοφός, και πολυμήχανος. Από την Κίρκη απέκτησε  τον Άγριο και τον Λατίνο(Ησίοδ.,Θεογ, 1013),τον Τηλέγονο και τον Αύσονα και από την Καλυψώ, τον Ναυσίθοο και τον Ναυσίνοο

( Ησίοδ.Θεογ.1018). Ως τέκνα του αναφέρονται επίσης ο Πολυποίτης. από την βασίλισσα των Θεσπρωτών Καλλιδίκη, και ο Δόρυκλος, από την Εύιππη,κόρη του βασιλέως  των Θεσπρωτών Τυρίμμα.

Λεξικό, Α. Αγγελόπουλος,σελ. 464

 ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ μας είναι τα παιδιά μας και ο χαρακτήρας μας, το πεπρωμένο μας.

Είμαστε τα ΠΑΙΔΙΑ του Οδυσσέα, αναλόγως των σκέψεων και των  ΕΠΙΛΟΓΩΝ μας

Αφήτωρ

ΕΛΖΙΝ

Advertisements